Ako začať s natieraním?

Vydané: 20. 07. 2017

Ako vybrať správny náter?

Vhodný náter alebo kombináciu náterov vyberieme podl’a toho, kde sa bude drevo nachádzat’ a aký je jeho požadovaný konečný vzhl’ad.

Ak chceme zachovat’ viditel’nost’ štruktúry dreva, zvolíme si lazúru. Ak chceme tmavé intenzívne farebné odtiene, ktoré prekryjú štruktúru dreva, zvolíme si kryciu farbu. Ak chceme náter, ktorý bude šetrný k životnému prostrediu aj k nášmu zdraviu, zvolíme si nátery na vodnej báze. Vzhl’adom k tomu, či bude drevo vystavené vlhkosti, zvolíme si ešte vhodnú impregnáciu.

Príprava

Pred natieraním musíme zakryt’ všetky časti výrobku, ktoré nechceme natierat’.

Použijeme predpísané ochranné prostriedky.

Odporúčame riadit’ sa pokynmi na balení a pri náročnejšej práci aj technickými informáciami výrobcu. Miešat’ medzi sebou môžeme len rovnaké výrobky.


Aké pomôcky potrebujem na natieranie?

Pri natieraní dreva výrobkami, ktoré obsahujú organické rozpúšt’adlá, …

… použijeme štetce z prírodných štetín, pre natieranie výrobkami na vodnom základe použijeme štetce s rozštiepenými syntetickými štetinami alebo krátkosrsté velúrové valčeky. Náradie ihneď po použití očistíme.

Ak budeme brúsit’ zaschnutý vodný náter, odporúčame použit’ brúsny papier pre akrylátové nátery.

Pri natieraní dreva výrobkami, ktoré obsahujú organické rozpúšt’adlá, použijeme štetce z prírodných štetín.

Pre natieranie výrobkami na vodnom základe použijeme štetce s rozštiepenými syntetickými štetinami alebo krátkosrsté velúrové valčeky.


Ako pripraviť povrch?

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je potrebné povrch pred natieraním vhodne pripravit’.

Pred nanášaním musí byt’ drevo suché. Drevené výrobky, ktoré kúpime alebo nám ich vyrobí stolár, bývajú už obrúsené. Pre najlepší konečný vzhl’ad musí byt’ povrch čo najhladší. Ak to tak nie je, povrch dodatočne prebrúsime. Potom musíme povrch dôkladne odprášit’. Môžeme to urobit’ štetcom, vhodnou handrou alebo povrch vyfúkame vzduchom.

Ak povrch odprášime tým istým štetcom, ktorým budeme neskôr natierat’, musíme ho po odprašovaní dôkladne očistit’. Pred natieraním musia byt’ drevený povrch aj pomôcky(štetec, valček) čisté a bez neprídržných častíc, ktoré by mohli zhoršit’ prídržnost’ náteru.


Aká musí byť hrúbka náteru?

Náter je prekážka medzi okolím a materiálom, ktorý natierame, a preto je jeho hrúbka nerozlučne spojená s jeho účinnost’ou.

Hrúbka vrstvy závisí od zvoleného náteru. Náter nesmie byt’ ani príliš hrubý, ani príliš tenký.

Ak náter nanesieme v príliš hrubej vrstve, môže sa začat’ olupovat’. Príliš tenké vrstvy náteru však rýchlo degradujú, neposkytujú drevu dostatočnú ochranu a drevo sa preto rýchlejšie kazí. Pre dosiahnutie správnej hrúbky náteru je preto dôležité dodržiavat’ pokyny o odporučenej spotrebe uvedené na balení každého výrobku.


Aké musia byť klimatické podmienky pri natieraní?

Najvhodnejšia teplota pri natieraní je medzi 20 až 25°C a relatívna vlhkost’ vzduchu 60 až 65%.

Vyhnite sa natieraniu na priamom slnku a pri nízkych teplotách, pretože pri nízkych teplotách nátery schnú dlhšie a pri vyšších teplotách sa doba schnutia skracuje. Dôležitá je aj vlhkost’ vzduchu a natieraného materiálu. Nátery nesmieme aplikovat’ na vlhké, mokré alebo zl’adovatené povrchy.

Natieranie pri nízkych teplotách

Pri natieraní musíme brat’ ohl’ad na nízke teploty a špecifické klimatické podmienky. Na jeseň je vlhkost’ vyššia, teploty vzduchu sú nižšie, a preto sú nižšie aj teploty podkladu, na ktorý farbu nanášame. Preto v mesiacoch, keď sa teploty pohybujú okolo bodu mrazu, natieranie neodporúčame.

V prípade, že musíte drevo pretriet’, odporúčame to vykonat’ v priebehu dňa, keď je ovzdušie o niečo teplejšie a podklad uschne. Kvôli nízkym teplotám a zvýšenej vlhkosti sa doba schnutia náteru značne predlžuje. Druhý, resp. tretí náter nanášame až po niekoľkých dňoch, resp. po úplnom zaschnutí podkladu.

Stupeň zaschnutia náteru môžeme l’ahko zistit’ brúsnym papierom. Ďalšiu vrstvu nanesieme, ak sa náter dobre brúsi (práši). Ak sa pri brúsení brúsny papier »zabára«, musíme s aplikáciou ďalšej vrstvy ešte počkat’.

Pri nízkych teplotách zvlášt’ neodporúčame pracovat’ s nátermi na vodnej báze. V priebehu natierania a schnutia musí byt’ teplota drevenej plochy a vzduchu minimálne +10°C a relatívna vlhkost’ vzduchu nižšia ako 80%.

Natieranie počas horúcich dní

Najvhodnejšia doba na natieranie je jar a jeseň, kedy nie sú teploty také vysoké a vlhkost’ je primeraná.

V lete, kedy sú relatívne vysoké teploty, nenatierame drevo, ktoré je vystavené priamemu slnku. Z dôvodu vysokých denných teplôt je vysoká aj povrchová teplota dreva. Rozpúšt’adlo sa rýchlo vyparuje, preto nie je ideálna tvorba filmu, čo zhoršuje ochranu dreva (slabšia penetrácia) a skracuje životnost’ náteru.

Ak sa aj napriek tomu rozhodnete natierat’ drevo v letných mesiacoch, odporúčame vám to vykonat’ buď skoro ráno alebo večer, kedy je teplota vzduchu o niečo nižšia a povrchová teplota dreva je tiež nižšia.

Vlhkost’ vzduchu pri natieraní

Podiel vlhkosti vo vzduchu má podstatný vplyv na dobu schnutia náterov. Pri zvýšenej vlhkosti schnú nátery dlhšie. Pri normálnych klimatických podmienkach odporúčame medzi jednotlivými vrstvami počkat’ 1 deň, aby spodná vrstva celkom zaschla. Pri daždivom počasí bude však lepšie, ak medzi nátermi jednotlivých vrstiev počkáte dlhšie.

Pri práci s nátermi na vodnej báze musíme obzvlášt’ dávat’ pozor na zvýšenú vlhkost’. Pri daždi, pred a po búrke, resp. keď sa zo zeme vyparuje voda, vlhkost’ vzduchu bežne dosahuje 85%. Pri takýchto podmienkach neodporúčame natieranie vodnými nátermi.

 

Viac o farbách, lakoch a impregnáciách nájdete tu www.wooden.sk/produkty/farby-laky-a-impregnacie

 

Zdroj: www.belinka.com

 

Komentáre