Celoeurópsky výpadok dodávok guľatiny

Vydané: 09. 06. 2021

Vážený zákazník,

veľký celoeurópsky výpadok dodávok guľatiny, ktorý neobišiel posledné mesiace ani Slovensko, má zásadný vplyv na dostupnosť dreva a jeho cenu, ktorú nám dodávatelia neustále menia (v priemere 1-2x za týždeň). Preto sme nútení dynamicky reagovať na tieto zmeny, čo sa bohužiaľ odzrkadľuje v často sa meniacich cenách.

Zastabilizovanie cien v najbližších mesiacoch nepredpokladáme, no myslíme si, aj na základe dostupných informácií, že táto nepriaznivá situácia bude pretrvávať minimálne do konca roka.


Všetky naše cenníky preto považujte len za informatívne a aktuálne ceny si vždy overte v našich predajniach.


Ďakujeme za pochopenie,
Wooden tím