Čo sú biocídy?

Vydané: 20. 07. 2017

Biocídy sú prostriedky na ničenie škodlivých organizmov. Rozdel’ujeme ich na:

fungicídy (ochrana pred plesňami, baktériami, mikroorganizmami)
insekticídy (ochrana pred hmyzom vo všetkých fázach jeho vývoja).

Skupina výrobkov od Belinky obsahujúca biocídy je určená na preventívnu ochranu dreva (Base, Impregnant) a v prípade, že drevo bolo už napadnuté škodcami a musíme ich teda zahubit’ (Belocid).

Biocídy sú špeciálne prostriedky, ktoré zvyčajne pridávame do impregnácií, ktoré sú koncipované tak, aby prenikli čo najhlbšie do dreva a tam pôsobili pomocou svojich účinných látok – biocídov. Druh biocídu je pre jednotlivý náter vybraný podl’a toho, proti ktorému lesnému škodcovi je určený – insekticíd alebo fungicíd resp. kombinácia oboch.

 

Viac o farbách, lakoch a impregnáciách nájdete tu www.wooden.sk/produkty/farby-laky-a-impregnacie

 

Zdroj: www.belinka.com

 

Komentáre