Čo sú povrchové nátery?

Vydané: 20. 07. 2017

Povrchové nátery chránia drevo pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi a zároveň drevo dekoračne zafarbujú.

Rozdel’ujú sa na lazúry (ktoré sú polopriesvitné a ponechávajú viditel’nú štruktúru dreva) a krycie farby (ktoré drevo celkom prekryjú).

Lazúry

img1827[1]

Krycie farby
img1929[1]

 

Viac o farbách, lakoch a impregnáciách nájdete tu www.wooden.sk/produkty/farby-laky-a-impregnacie

 

Zdroj: www.belinka.com

 

Komentáre